Dsytrybucja Polska

Dotrzyj do docelowej
grupy klientów

Jedyni w Polsce dysponujemy pełną bazą danych
o segmentacji gospodarstw domowych w Polsce (PERSONICX)
Możliwość precyzyjnego zidentyfikowania docelowych
grup konsumentów – również poza głównymi
ośrodkami miejskimi.


Dowiedz się więcej

Samodzielnie
zaplanuj kolportaż

Promapa umożliwia wybór
terenów dystrybucji, automatyczne wyliczanie
potrzebnego nakładu w danym rejonie, przesyłanie
informacji o wybranych rejonach do centrali DP
oraz pełną kontrolę nad wyborem terenu dystrybucji.


Dowiedz się więcej

Dysponujemy nowoczesnym narzędziem
do planowania kolportażu

Promapa pozwala na sprawdzenie obsługiwanych
przez nas regionów oraz określenie
wielkości nakładu. Planowanie kolportażu
jeszcze nigdy nie było tak proste!


Dowiedz się więcej

Korzyści

Nasz kolportaż to profesjonalnie zaplanowany i zrealizowany
mailing bezadresowy, który umozliwi Państwu:

 • dotarcie do klientów z przekazem reklamowym w ściśle
  ustalonym m terinie
 • jednoczesną prezentację wielu produktów
 • bezpośredni kontakt z masowym odbiorcą -
  kupon promocyjny, formularz zwrotny
 • ocenę skuteczności kampanii - ilość odpowiedzi zamówień
 • wzmocnienie marki w świadomości klienta

Dowiedz się więcej

PRACA
TWOICH MARZEŃ

Nabór na stanowiska…


Dowiedz się więcej

Nowe i szczegółowe dane socjodemograficzne
GEOMARKETING

Baza GFK pozwala sprecyzować docelową
grupę konsumentów w podziale na siłę
nabywczą, wiek i płeć mieszkańców
w przedziale wiekowym odnoszących się
do konkretnego adresu zamieszkania.


Dowiedz się więcej

Dystrybucja Bezadresowa


Oferta

Dystrybucja materiałów bezadresowych, popularnie zwana też dystrybucją ulotek, to najpopularniejsza i najbardziej skuteczna forma marketingu bezpośredniego.

Z badań wynika, że blisko 67 % mieszkańców Polski (miasta powyżej 20 tys.) korzysta lub zgadza się otrzymywać gazetki reklamowe.Dlaczego warto?

Decydując się na nasze usługi, otrzymacie Państwo profesjonalnie zaplanowany i zrealizowany mailing bezadresowy, który umożliwi:

 • przeprowadzenie kampanii na ściśle określonym obszarze
 • selekcję obszaru ze względu na rodzaj zabudowy np. wyłącznie domki jednorodzinne
 • dotarcie do klientów z przekazem reklamowym w ściśle określonym terminie
 • jednoczesną prezentację wielu produktów
 • bezpośredni kontakt z masowym odbiorcą - kupon promocyjny, formularz zwrotny
 • ocenę skuteczności kampanii - ilość odpowiedzi/zamówień
 • wzmocnienie marki w świadomości konsumentaOferta specjalna

Nasz priorytet to najwyższa jakość usługi. Uzyskujemy ją dzięki wprowadzaniu i rozwojowi innowacyjnych systemów, takich jak:

System zarządzania informacją tzw. PROMAPA, który umożliwia wybór terenów dystrybucji, automatyczne wyliczenie potrzebnego nakładu w danym rejonie, przesyłanie informacji o wybranych rejonach do centrali Dystrybucji Polskiej oraz pełną kontrolę nad wyborem terenu dystrybucji.

SYSTEM PERSONICX, który ułatwia i umożliwia wybór rejonów kolportażu, w oparciu o kluczowe cechy socjodemograficzne mieszkańców takie jak: dochód/faza życia/life-style czy cechy budynku i zamieszkania.

Strefy Dojazdu PRO to narzędzie umożliwiające określenie odległości oraz czasu dojazdu po sieciach drogowych (np. 5, 10, 15 minut) od wybranego punku przez klienta. Strefy Dojazdu PRO pozwala wskazać takie miejsca, z których klienci docierają najszybciej. Dzięki temu można poznać obszar lokalizacji, w których warto rozdysponować nakłady na kampanie ulotkowe.
Strefy Dojazdu PRO to nowoczesne i bardzo funkcjonalne narzędzie analityczne w dzisiejszych czasach, aby zarządzać kampanią dystrybucji materiałów reklamowych w określonej odległości i czasie.

Własna BAZA DANYCH, zawierająca adresy ponad 5 mln budynków, ponad 12 mln gospodarstw domowych oraz cyfrowe mapy Polski ponad 70 tys. miejscowości.


Schemat działania

ikony-all-poglad resize


Geomarketing

Dzięki doświadczeniu i szczegółowym raportom z każdej dystrybucji dysponujemy własnymi mapami miast w Polsce, podzielonymi ze względu na rodzaj zabudowy, liczbę mieszkańców czy charakterystykę danego rejonu w mieście. Informacje zawarte w każdej z map są systematycznie weryfikowane. Szczegółowy podział miasta na rejony pozwala precyzyjnie zaplanować każdą kampanię, uwzględniając umiejscowienie punktów Klienta czy jego grupę docelową.
Dzięki własnym bazom danych jesteśmy w stanie określić nakład dla każdej miejscowości w Polsce.